Om projektet

I centrala Halmstad har vi för avsikt att uppföra 20-25 lägenheter av hög kvalitet i bostadsrättsform. Huset kommer bestå av ytsmarta 1 rok, 2 rok & 3 rok med storlek på mellan 35-74kvm med närhet till stadens alla aktiviteter.

Bostadsrätter i modern tegelarkitektur.

Ejje Lundgren, Arkitekt - Ejje Lundgren Arkitektur

Vision

Vår vision är att nyttja fastighetens byggrätt och bidra till bostäder genom förtätning på redan ianspråktagen mark i centrala Halmstad. Byggnaden har anpassats för att smälta in i omgivningarna och sluta kvarteret för en mer enhetlig stadsbild. Målsättningen är att söka bygglov under vår 2021 med planerad byggstart under vår 2023.

Mer information kommer inom kort.

Arkitekt: Ejje Lundgren
Illustratör: Shank Studio