Högkvarterets personuppgifts policy

För att vi skall kunna utföra vårt arbete så krävs det i vissa fall att vi använder personuppgifter i vår verksamhet. Högkvarteret använder: för och efternamn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.

Nedan finns några exempel på hur vi använder personuppgifter:

När hyresavtal skrivs så lämnar vi namn och personnummer för kreditupplysning.

Uppgifterna kan också användas för att vi skall skicka ut relevant information, hyresaviseringar och annat som hör till den löpande förvaltningen.

I vissa fall lämnas dina uppgifter till andra entreprenörer som exempelvis skall utföra en felanmälan eller liknande.

Har ni anmält autogiro för betalning av hyran, så behandlar vi även era bankkontonummer.

Under tiden som du är hyresgäst hos oss så sparar vi dina personuppgifter. När hyresförhållandet har upphört så tar vi bort all information som inte längre är nödvändig.

Viss information kan sparas till exempel vid hyresskuld, eller för att vi skall kunna bistå våra skyldigheter gentemot myndigheter osv.

Du har alltid rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få tillgång till information om behandlingen och även få uppgifter raderade eller flyttade till annan aktör.

Uppdaterad 2019-12-18