Högkvarterets personuppgifts policy

Högkvarteret är mer än ett fastighetsbolag; vi är förkämpar för en ny era inom bostadsbranschen. Drivna av kundens behov och med en vilja att omdefiniera begreppet ”hem”, arbetar vi med förvaltning och utveckling av bostäder. Vårt engagemang sträcker sig bortom affärsintressen; det handlar om att forma en hållbar framtid. Genom denna hållbarhetspolicy strävar vi efter att göra hållbarhet till en kärnprincip i vår verksamhet och att aktivt bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Läs vår hållbarhetspolicy i sin helhet här: Hållbarhetspolicy-Högkvarteret